Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XC/2019 (72/2017) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 13. júna 2017, sp. zn. 2 Tost 13/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2017, s. 31 –32.

Ak prokurátor ruší uznesenie policajta, môže mu v odôvodnení svojho rozhodnutia [a to aj v prípade uvedenom v § 230 ods. 2 písm. e) Trestného poriadku] nariadiť vykonanie úkonu (§ 194 ods. 5 Trestného poriadku) – vydanie konkrétneho uznesenia; taký procesný prejav vôle prokurátora je zároveň jeho záväzným pokynom v zmysle § 230 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku. Musí však ísť o jednoznačne vyjadrenú povinnosť, nie o zvažovanie určitého postupu policajtom na základe prokurátorom označených (už zistených alebo následne zisťovaných) okolností.

Iba jednoznačne vyjadrený pokyn v zmysle predchádzajúcej vety vylučuje prokurátora z rozhodovania o sťažnosti proti dotknutému (následne vydanému) rozhodnutiu policajta v zmysle § 190 ods. 2 písm. a) (alternatíva druhá), § 31 ods. 3 (veta posledná) Trestného poriadku.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 13. júna 2017, sp. zn. 2 Tost 13/2017)


Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 13. júna 2017, sp. zn. 2 Tost 13/2017, na podklade sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 1. marca 2017, sp. zn. PK-2T/18/2016, podľa § 194 ods. 1 písm. b) Tr. por. napadnuté uznesenie zrušil a Špecializovanému trestnému súdu uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Špecializovaný trestný súd uznesením z 1. marca 2017, sp. zn. PK-2T/18/2016, podľa § 244 ods. 1 písm. h) Tr. por. odmietol obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „prokurátor“) z 11. augusta 2016, č. k. VII/2 Gv 22/14/10000-53, a vrátil vec prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby.

Prvostupňový súd v odôvodnení tohto uzneseni

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).