Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 1


Európske aspekty inštitútu spolupracujúceho obvineného

Dátum: Autor/i: JUDr. Andrej Beleš, PhD. Rubrika: Články Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Komplikovanosť vzťahu medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva spôsobuje, že sa rozširujú dezinterpretácie v otázkach súladu slovenskej právnej úpravy spolupracujúceho obvineného s medzinárodným právom (v európskom regióne) a právom E...