Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Dávid Maukš

interný doktorand Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 1