Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Lucia Vasilik

interná doktorandka - Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 1


Európska prokuratúra a jej pôsobenie v Slovenskej republike - prvý rok činnosti

Jún 2022 priniesol ukončenie prvého roku fungovania Európskej prokuratúry. Slovenská republika za prvých sedem mesiacov svojej činnosti otvorila piaty najväčší počet vyšetrovaní zo všetkých zúčastnených členských štátov. V článku objasňujeme mecha...