Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Počet článkov autora: 1


Vlastnícke právo a jeho aplikačno-interpretačná podoba

Príspevok sa zaoberá výhradou vlastníckeho práva ako inštitútom, ktorý má zásadný vplyv na funkčnosť plnenia zmluvných vzťahov s akcentom na oprávnenia predávajúceho a povinnosti kupujúceho v kúpnej zmluve, vrátane jeho vplyvu na ochranu vlastníct...