Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Patrik Mário Čerňanský

interný doktorand Katedry ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

Počet článkov autora: 1