Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vydaných v období od 1. apríla do 16. mája 2023 - Mestan proti Bulharsku

rozsudok z 2. mája 2023 k sťažnosti č. 24108/15 pre porušenie článku 10 Dohovoru (právo na slobodu prejavu) v kontexte slobody prejavu kandidáta v parlamentných voľbách, ktorý bol penalizovaný za to, že počas volebnej kampane hovoril po turecky

 Sťažovateľ je bulharský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1960 a žije v meste Sofia. V čase udalostí bol sťažovateľ ako politik tureckého pôvodu predsedom Hnutia za práva a slobody, ktoré v tom čase malo 36 poslaneckých mandátov v bulharskom Národnom zhromaždení. Tradične ho podporovali voliči tureckej menšiny v Bulharsku.

V máji 2013 regionálny guvernér v meste Sliven zistil, že sťažovateľ porušil volebný zákon tým, že v rámci parlamentnej volebnej kampane hovoril po turecky. Išlo o akciu organizovanú dňa 5. mája 2013 pod holým nebom neďaleko dediny Yablanovo. Podľa informácií v spise, sťažovateľ vystúpil na zhromaždení so sedemminútovým prejavom v turečtine. Regionálny guvernér konštatoval, že porušenie volebného zákona predstavovalo významnú hrozbu pre verejný poriadok, keďže dotknutá osoba bola predsedom politickej strany, a uložil sťažovateľovi správnu sankciu vo forme pokuty v maximálnej výške, ktorú umožňoval zákon, a to 2 000 bulharských leva (BGN), teda približne 1 000 EUR.
Sťažovateľ podal proti uloženiu pokuty odvolanie na Okresný súd v meste Kotel. Okrem iného tvrdil, že predmetný zákaz je v rozpore s článkom 10 Dohovoru.
V júli 2014 okresný súd ustálil, že 5. mája 2013 sťažovateľ viedol kampaň v turečtine bez tlmočenia do bulhar
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).