Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vydaných v období od 1. apríla do 16. mája 2023 - Sanchez proti Francúzsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 15. mája 2023 k sťažnosti č. 45581/15 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte odsúdenia za prieťahy pri vymazaní komentárov na facebooku, ktoré porušujú právo na slobodu prejavu

 Sťažovateľ je francúzsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1983 a žije v meste Beaucaire vo Francúzsku. V čase udalostí bol starostom mesta Beaucaire a predsedom skupiny Národného zhromaždenia v regionálnej rade Occitanie. Kandidoval vo voľbách do parlamentu za stranu Národný front (FN) vo volebnom obvode NTmes. Pán F P,

v
tom čase poslanec Európskeho parlamentu (MEP) a prvý zástupca starostu mesta NTmes, bol jedným z politických oponentov sťažovateľa.
Prípad sa týka zverejnenia urážlivého vyjadrenia o F. P. na facebookovom profile sťažovateľa. Tretie osoby, S. B. a L. R., pridali viacero komentárov pod post sťažovateľa.
Na podnet partnerky F. P., Leily T., sa začalo trestné stíhanie sťažovateľa, pričom S. B. a L. R. boli v trestnom konaní odsúdení a bol im uložený peňažný trest. Leile T. bola priznaná náhrada škody.
Prípad Komory v merite veci z 2. septembra 2021 bol zverejnený vo forme informácie v Justičnej revue č. 10/2021. Komora 6 hlasmi proti 1 rozhodla, že nedošlo k porušeniu článku 10 Dohovoru.
Sťažovateľ namieta, že jeho trestné odsúdenie za poznámky zverejnené tretími osobami na jeho facebookovom profile bolo porušením práva na slobodu prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Podľa Súdu, sťažovateľ bol odsúdený na základe § 23 ods. 1, § 24 ods. 8 zákona z 29. júla 1881 a § 93-3 zákona č. 82-652 z 29. júla 1982. Odsúdenie splnilo požiadavky predvídateľnosti zákona na účely článku 10 Dohovoru. Sťažovateľ svoje tvrdenie, že interpretácia právnej úpravy vnútroštátnymi súdmi bola arbitrárna alebo zjavne neopodstatnená, ničím nepodporil.
Právna úprava bola formulovaná dostatočne presne na účely článku 10 Dohovoru, aby umožnila sťažovateľovi prispôsobiť mu svoje konanie.
Podľa Súdu, vzhľadom na odôvodnenie vnútroštátnych súdov, niet pochybností o tom, že zásah sledoval legitímny cieľ ochrany dobrej povesti alebo práv iných, ale tiež predchádzania nepokojom a zločinnosti. Po dlhom prehľade judikatúry, týkajúcej sa slobody prejavu, poli
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).