Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vydaných v období od 1. apríla do 16. mája 2023 - Simonova proti Bulharsku

Simonova proti Bulharsku rozsudok z 11. apríla 2023 k sťažnosti č. 30782/16 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie obydlia) v kontexte zbúrania čiernej stavby bez kolaudačného rozhodnutia

 Sťažovateľka je bulharská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1972 a žije v meste Kuklen v Bulharsku.

Prípad sa týka zbúrania nezákonne postavenej stavby, ktorá bola údajne jediným miestom, kde mohla sťažovateľka so svojimi deťmi bývať. Stavba nemala prístup k elektrine ani vode a nebola napojená ani na kanalizáciu. Sťažovateľka získala povolenie na základe tvrdenia, že stavba bude využitá na poľnohospodárske účely. Neskôr sa zistilo, že stavba bola sčasti postavená na pozemku, ktorý jej nepatril, a nemala ani kolaudačné rozhodnutie. Sťažovateľka využívala stavbu na bývanie v rozpore s územným plánom a s právnou úpravou regulujúcou bývanie.
Sťažovateľka vo svojej sťažnosti namieta, že príkaz na zbúranie stavby, v ktorej bývala so svojimi deťmi, bol v rozpore s jej právom na rešpektovanie jej obydlia garantovaným článkom 8 Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).