Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. decembra 2023 do 15. januára 2024 - Tena Arregui proti Španielsku

rozsudok z 11. januára 2024 k sťažnosti č. 42541/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života a korešpondencie) v kontexte zhromažďovania a zverejňovania niektorých e-mailov politickej strany v súvislosti s kontrolou jej podozrivej činnosti
Sťažovateľ je španielsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1962 a žije v Madride.
Až do roku 2015 bol členom predsedníctva španielskej politickej strany Unión, Progreso y Democracia (UPyD). V predmetnom čase bol zástancom koalície so stranou Ciudadanos.
Po vylúčení člena UPyD, pána P. kvôli podozreniu z vyjednávania s Ciudadanos, strana preverila korešpondenciu pána P. prostredníctvom e-mailového účtu strany za obdobie niekoľkých mesiacov predchádzajúcich vylúčeniu. V júni 2015 manažér strany, pán F., rozposlal vyššie postaveným členom strany správu, ktorá preukazovala e-maily sťažovateľa pánovi P.
Sťažovateľ sa oficiálne sťažoval v rámci štruktúr strany, avšak neúspešne. Potom podal trestné oznámenie. Za
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).