Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. mája do 4. júla 2023 - Hurbain proti Belgicku

rozsudok Veľkej komory Súdu zo 4. júla 2023 k sťažnosti č. 57292/16 pre porušenie článkuň 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte „práva byť zabudnutý“ a povinnosti novín anonymizovať články o súdnych konaniach a rozhodnutiach súdov v digitálnych archívoch

Sťažovateľ je belgický štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1959 a žije v meste Genappe v Belgicku. Je vydavateľom denníka
Le Soir,
jedného z najväčších denníkov písaných vo francúzštine.
V roku 1994 bol v tlačenej verzii denníka uverejnený článok o dopravnej nehode, pri ktorej zahynuli dvaja ľudia a ďalší traja boli zranení. Článok uvádzal celé meno a priezvisko vodiča, ktorý bol v roku 2000 odsúdený. Po odpykaní trestu bol v roku 2006 rehabilitovaný.
V roku 2008 boli všetky archívne vydania denníka od roku 1989 elektronicky spracované a zverejnené na webstránke vydavateľa, vrátane už uvedeného článku o dopravnej nehode. Všetky tieto archívne vydania boli prístupné bezodplatne.
V roku 2010 vodič kontaktoval vydavateľa denníka a žiadal, aby bol článok stiahnutý z web-stránky alebo aspoň anonymizovaný. V žiadosti uvádzal svoje povolanie a skutočnosť, že článok sa objavuje vo vyhľadávaní vo viacerých vyhľadávačoch pri zadaní jeho mena. V roku 2010 právne oddelenie vydavateľstva odmietlo stiahnuť článok z archívov a neskôr uviedlo, že písomne upozornilo manažment spoločnosti Google v Belgicku, aby článok neuvádzalo pri vyhľadávaní. V konaní pred vnútroštátnymi súdmi sťažovateľ uviedol, že to ostalo bez akejkoľvek odozvy.
V roku 2012 vodič inicioval konanie proti sťažovateľovi, v ktorom sa domáhal anonymizácie článku o dopravnej nehode. V roku 2013 prvostupňový súd vyhovel väčšine nárokov vodiča. Rozsudok potvrdil odvolací súd v roku 2014. Sťažovateľ následne podal dovolanie, ktoré bolo v roku 2016 zamietnuté.
Vo svojej sťažnosti sťažovateľ namieta porušenie svojho práva na slobodu prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru v dôsledku rozsudku civilného súdu, ktorým bol zaviazaný anonymizovať archívnu verziu sporného článku na webstránke denníka
Le Soir.
Komora vo svojom rozsudku z 22. júna 2021 väčšinou hlasov (6 proti 1) rozhodla, že nedošlo k porušeniu článku 10 Dohovoru. Dňa 16. septembra 2021 sťažovateľ požiadal o predloženie veci na rozhodnutie Veľkej komore Súdu v súlade s článkom 43 Dohovoru. Dňa 11. októbra 2021 senát Veľkej komory túto žiadosť prijal.
V konaní pred Veľkou komorou v písomnej procedúre podľa článku 36 ods. 2 Dohovoru a pravidla 44 ods. 3 Pravidiel Súdu intervenovalo v postavení tretích strán 16 rôznych organizácií a viaceré právnické osoby zastúpené organizáciou Článok 19, ako aj vodič, o ktorom sa písalo v článku a ktorý sa odvolával na svoje "právo byť zabudnutý".
Pojednávanie pred Veľkou komorou sa uskutočnilo 9. marca 2022.
Rozhodnutie Súdu
V prejednávanom prípade Súd musel odpovedať na otázku, či rozhodnutia belgických súdov prikazujúce sťažovateľovi anonymizovať elektronickú verziu napadnutého článku na web-stránke denníka
Le Soir,
z dôvodu "práva na zabudnutie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).