Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. mája do 4. júla 2023 - Lorenzo Bragado a ostatní proti Španielsku

rozsudok z 22. júna 2023 k sťažnostiam č. 53193/21, 53707/21, 53848/21, 54582/21, 54703/21 a 54731/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie, právo na prístup k súdu) v kontexte porušenia práv sudcov v dôsledku neukončenia procesu vymenovania sudcov do riadiaceho orgánu súdnictva v parlamente

Sťažovatelia sú šiesti španielski štátni príslušníci. Generálna rada súdnictva ("GCJ") je riadiacim orgánom súdnictva v Španielsku. Mandáty členov rady obnovuje každých päť rokov parlament.

V roku 2018 si zloženie GCJ vyžadovalo obnovu členov a sťažovatelia, v tom čase sudcovia, kandidovali na uvoľnené funkcie. Konečný zoznam 51 prijateľných kandidátov, vrátane sťažovateľov, bol zverejnený v septembri 2018. Odvtedy bol parlament rozpustený dvakrát, v marci a v septembri 2019, pričom sa uskutočnili všeobecné voľby s tým, že rozhodovanie o mandáte členov GCJ bolo odložené na nový parlament. Až do rozhodnutia Súdu však parlament stále nezvolil kandidátov, ktorí by mali byť vymenovaní do rady. V roku 2020 sťažovatelia podali ústavnú sťažnosť na ústavný súd, v ktorej namietali predlžujúcu sa a pokračujúcu nečinnosť parlamentu v procese vymenovania nových členov GCJ.
Sťažnosť však bola odmietnutá ako neprípustná v roku 2021, pretože bola podaná po uplynutí zákonnej lehoty. Ústavný súd dospel k záveru, že 3-mesačná lehota na podanie ústavnej sťažnosti v zmysle § 42 zákona č. 2/1979 začala plynúť 4. decembra 2018, keď uplynul mandát členom GCJ, alebo 4. decembra 2019, keď sa začalo 14. volebné obdobie parlamentu. V každom prípade, sťažovatelia podali ústavnú sťažnosť až 14. októbra 2020, teda príli
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).