Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Klein proti Slovenskej republike

rozsudok z 30. marca 2023 k sťažnosti č. 45844/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)

V prípade Klein proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
 
Gilberto Felici, predseda,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato, sucovia,
a Viktoriya Maradudina, zastupujúca tajomníčka sekcie,
na neverejnom zasadnutí konanom 9. marca 2023,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Súd proti Slovenskej republike na základe článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") 10. septembra 2021.
2. Sťažovateľ, slovenský štátny príslušník, bol v konaní zastúpený O. Urbanom, advokátom pôsobiacim v Bratislave.
3. Vláde Slovenskej republiky ("vláda") bola sťažnosť notifikovaná.
 
SKUTKOVÝ STAV
4. Podrobnosti a informácie o sťažovateľovi, súvisiace so sťažnosťou, sú uvedené v priloženej tabuľke.
5. Sťažovateľ namietal neprimeranú dĺžku trestného konania, ktoré začalo 3. novembra 2011, keď bolo proti nemu vznesené obvinenie. Konanie prebieha naďalej pred prvostupňovým súdom.
6. Pri posudzovaní ústavnej sťažnosti sťažovateľa zo 14. mája 2021 ústavný súd rozdelil jednotlivé štádiá trestného konania a samostatne preskúmal prípravné konanie a súdne konanie. Konšta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).