Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Niekoľko poznámok k držiteľovi tovaru a deklarantovi pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Autor v článku analyzuje problematiku identifikácie osoby držiteľa tovaru alebo deklaranta, čiže subjektu, s ktorým colné orgány po zaistení tovaru alebo po pozastavení jeho prepustenia komunikujú v súlade s predpismi upravujúcimi presadzovanie práv duševného vlastníctva a ktorý je, okrem iného, oprávnený vysloviť súhlas so zničením tovaru.


In the article, the author analyses issue of determination of the holder of the goods or the declarant, i. e., the subject who customs authorities after the detention of the goods or suspension of the release communicate with in accordance with intellectual property rights enforcement legislation, and who is, among other things, empowered to express his or her consent with the destruction of the goods.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.