Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Orosz, L. - Horňáková, D. - Čerňanský, P. M. (eds.): Ústava Slovenskej republiky a jej perspektívy. Skvalitňovanie ústavného textu a zvyšovanie autority slovenskej - reálna možnosť, alebo naivná ilúzia

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2022, strán 298, ISBN 978-80-574-0152-0

 

Recenzované dielo predstavuje zborník príspevkov, ktoré v novembri minulého roka odzneli na vedeckom seminári konanom v malebnej spišskej obci Danišovce a ktoré predstavujú výstup z riešenia vedeckého projektu „Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie – perspektívy)“.1) Súčasťou zborníka však sú aj príspevky autorov a autoriek, ktorí do riešenia projektu priamo neboli zapojení, no ktorí boli, ako významné vedecké autority v oblasti ústavného práva, členmi riešiteľského kolektívu na vedecký seminár pozvaní. Súčasťou zborníka sú aj príspevky študentov doktorandského štúdia, pôsobiacich na Katedre ústavného práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá vedecký seminár organizačne zabezpečovala. Aj tieto príspevky však tematicky zapadajú do projektu, ktorého je recenzovaný zborník záverečným výstupom.
Zostavovateľom recenzovaného zborníka sa podarilo vyskladať kolektív, ktorého súčasťou sú tak dlhodobo etablované vedecké osobnosti, ako aj stredná či mladšia generácia, vrátane ašpirantov na vedeckú činnosť. Rovnako kladne treba hodnotiť aj interdisciplinárny prístup, keďže Ústava Slovenskej republiky síce predstavuje
právny
predpis najvyššej právnej sily, no jej skúmanie aj optikou iných vedných disciplín môže a spravidla aj prináša poznatky, ktoré právnici neraz prehliadajú.
Keďže recenzované dielo nepredstavuje monografiu v klasickom zmysle slova, z povahy veci nebude môcť byť jeho vnútorná štruktúra úplne koherentná. Aj napriek uvedenému však zborník istú vnútornú logickú štruktúru obsahuje. Pre poradie jednotlivých príspevkov bolo totiž zrejme rozhodujúce to, či je dotknutý príspevok ladený skôr ústavnoprávne alebo politicky, ako aj seniorita jeho autora.
So zreteľom na špecifickú vnútornú štruktúru recenzovaného diela, ako aj vzhľadom na jeho rozsah, považujem za vhodné sa osobitne pristaviť pri niektorých z príspevkov tvoriacich jeho obsah. Osobitne treba vyzdvihnúť najmä príspevky L. Orosza, J. Sváka, K. Baraníka či B. Baloga. Samozrejme, tento výpočet vôbec nemožno interpretovať tak, že ostatným príspevkom by potrebná kvalita chýbala.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).