Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Posudzovanie právoplatnosti rozhodnutia v inej veci

Článok sa zaoberá uznesením veľkého senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1VCdo/6/2019, zo 7. októbra 2020, ktoré nadväzuje na nález Ústavného súdu SR z 11. júla 2018, sp. zn. II.ÚS 152/2018. Javí sa však, že Najvyšší súd SR reagoval len na jedno z vytýkaných pochybení.Vo zvyšku sa zameral na otázku, ktorá mala pre dovolanie len podružný význam. Vyriešenie celej veci presunul na odvolací súd a odmietol sa ňou zaoberať. Tým však vydal rozhodnutie, ktoré so zreteľom na jeho záväznosť môže pri jeho aplikácii vyvolať negatívne dôsledky.Autor sa v závere prikláňa ku kritickým hlasom voči činnosti veľkého senátu.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.