Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právna otázka vyporiadania BSM súdom, predmetom ktorého je dlh manželov spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti

Autorka sa v príspevku venuje problematike vysporiadania dlhu spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti, výška ktorého nie je fixne stanovená a nie je možné jeho výšku jednoznačne stanoviť ku dňu vyporiadania BSM až do zaplatenia celého dlhu.

In the article, the author deals with the issue of debt settlement together with accessories due in the future, the amount of which is not fixed and its amount cannot be unambiguously determined on the day of settlement of undivided co-ownership of spouses until the entire debt is paid.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.