Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. novembra do 10. decembra 2022 - G. M. a ostatní proti Moldavsku

rozsudok z 22. novembra 2022 k sťažnosti č. 44394/15 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania) v kontexte nútených interrupcií a opatrení na kontrolu pôrodnosti u obyvateľov neuropsychiatrickej liečebne

Sťažovateľky sú tri štátne príslušníčky Moldavska. G. M. a T. M. sa narodili v roku 1984 a M. P. sa narodila v roku 1973. Všetky tri trpeli duševnými poruchami rôznych stupňov závažnosti a v určitom čase boli hospitalizované v neuropsychiatrickom rezidenčnom azylovom dome v Bälti. Počas pobytu v azylovom dome mali plnú spôsobilosť na právne úkony.
Viackrát boli znásilnené F. S., jedným z vedúcich lekárov v azylovom dome. Všetky tri tvrdili, že potom otehotneli, boli nútené podrobiť sa interrupcii a bez ich súhlasu im boli implantované telieska proti počatiu.
G. M. žila v azylovom dome od roku 2002 do roku 2013. V novembri 2003 lekári zistili, že bola v 17. - 18. týždni tehotenstva. Tvrdila, že bola znásilnená F. S. Hospitalizovali ju v pôrodnici v Bälti 3. decembra 2003, kde jej praskol amniotický vak, odtiekla plodová voda a sťažovateľka sa podrobila dilatácii a kyretáži pod anestéziou. Po tomto zákroku už nemala deti. V roku 2014, pri lekárskom vyšetrení, bola u nej odhalená vec, ktorá sa považovala za vnútromaternicové teliesko proti počatiu.
T M. žila v azylovom dome v Bälti od roku 2001. V novembri 2007 lekári zistili, že bola v 7. týždni tehotenstva. O päť dní neskôr sa podrobila dilatácii a kyretáži v pôrodnici v Bälti. Podľa lekárskych záznamov bola hospitalizovaná s vaginálnym krvácaním a abdominálnou bolesťou v dôsledku "spontánneho" pôrodu. Po vykonaní laboratórnych testov jej bola urobená dilatácia a kyretáž zo zdravotných dôvodov. Podľa T. M. jej lekár v roku 2014, počas lekárskej prehliadky, odstránil vnútromaternicové teliesko, o ktorom bola presvedčená, že jej bolo zavedené v nemocnici. V čase podania sťažnosti v roku 2015 nemala žiadne deti. Odvtedy dvakrát potratila a porodila dve deti.
M. P. žila v azylovom dome od roku 1988 do roku 1998 a po roku 2009. Tvrdila, že otehotnela v roku 1998 po znásilnení F. S. a bola nútená podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva pred tým, než bola prevezená do iného psychiatrického zariadenia. Nemá žiadne deti a tvrdí, že vnútromaternicové teliesko jej bolo zavedené bez jej vedomia po potrate. O jej údajnom tehotenstve neexistujú žiadne lekárske záznamy a ani o žiadnom lekárskom zásahu v pôrodnici v Bälti.
V apríli 2014 sťažovateľky podali trestné oznámenie pre vykonanie potratov a opatrení na kontrolu počatia bez ich súhlasu. Polícia konštatovala, že ukončenie ich tehotenstiev bolo zákonné a v súlade s vnútroštátnym právom.
Sťažovateľky podali odvolanie z dôvodu, že polícia v rozhodnutí jednoducho odkazovala na predpisy ministerstva bez prešetrenia absencie ich kvalifikovaného súhlasu. Tvrdili, že G. M. nesúhlasila s ukončením tehotens
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).