Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Tonchev a ostatní proti Bulharsku

rozsudok z 13. decembra 2022 k sťažnosti č. 56862/15 pre porušenie článku 9 Dohovoru (sloboda myslenia, svedomia a náboženstva) v kontexte šírenia hanlivých a nepriateľských informácií o náboženskom hnutí

Sťažovatelia sú tri fyzické osoby (evanjelickí duchovní v Burgase) a tri evanjelické náboženské združenia so sídlom v Burgase, registrované podľa zákona o cirkvách. Tri fyzické osoby, sťažovatelia, sa obrátili na Súd vo svojom mene a v mene náboženských združení, ktoré zastupujú.
Sťažovatelia namietali, že informácie týkajúce sa ich viery boli rozširované na školách v Burgasev roku 2008. Šírili ich miestne úrady a obsahovali informácie, ktoré sťažovatelia považovali za nepriateľské a očierňujúce. Namietali najmä použité výrazy v obežníku a informáciu z 9. apríla 2008, ktoré opisovali určité náboženské hnutia vrátanie evanjelického, ku ktorému patrili aj združenia sťažovateľov, ako "nebezpečné náboženské
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).