Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 3. februára do 15. marca 2022 - Sabani proti Belgicku

rozsudok z 8. marca 2022 k sťažnosti č. 53069/15 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie obydlia) v kontexte zatknutia osoby v jej obydlí bez právneho základu a bez jej súhlasu

Sťažovateľka je srbská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1958 ažijev meste Preshevo v Srbsku. Po príchode do Belgicka v roku 2009 s dcérou s cieľom pripojiť sa k manželovi, sťažovateľka podala niekoľko žiadostí o azyl a o úpravu jej pobytu. Všetky boli zamietnuté a nasledovali príkazy na vyhostenie.
Dňa 19. marca 2015 bol sťažovateľke doručený ďalší príkaz na opustenie krajiny spolu s rozhodnutím, aby sa zdržiavala na určenom mieste. V ten istý deň cudzinecký úrad požiadal miestnu políciu, aby overila, či sťažovateľka splnila predchádzajúci príkaz na vyhostenie a ak nie, aby ju zadržala.
Polícia prišla na adresu, ktorú udal cudzinecký úrad. Sťažovateľka otvorila dvere svojho bytu. Polícia uviedla, že nesplnila príkaz na odchod z krajiny, zatkla ju, nasadila jej putá, aby ju previezla do uzavretého centra v Bruggách.
Sťažovateľka namietala porušenie článku 8 Dohovoru v konaní pred vnútroštátnymi súdmi z dôvodu, že polícia vtrhla do jej domova a nasadila jej putá.
Vnútroštátny súd rozhodol 15. apríla 2015 tak, že súhlasil s väzbou sťažovateľky. Dňa 29. apríla 2015 rozhodnutie potvrdil aj odvolací súd. Odvolací súd uviedol, že polícia nevykonávala bytovú prehliadku, ale rutinnú kontrolu v zmysle vnútroštá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).