Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené v decembri 2021 - Abdi Ibrahim proti Nórsku

 

rozsudok Veľkej komory Súdu z 10. decembra 2021 k sťažnosti č. 15379/16 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte adopcie dieťaťa bez ohľadu na želanie jeho matky

 

Sťažovateľka je štátna príslušníčka Somálska, ktorá sa narodila v roku 1993. Jej syn sa narodil v roku 2009 v Keni pred tým, ako odišla do Nórska, kde získala status utečenkyne. Koncom roka 2010 bol umiestnený do pestúnskej starostlivosti. Centrum, v ktorom sťažovateľka pôvodne ostala, aby sa mohla starať o syna a v ktorom získala poradenstvo v oblasti starostlivosti o dieťa, oznámilo, že dieťa je v ohrození.
Následne bol jej syn umiestnený do kresťanskej rodiny, hoci sťažovateľka namietala, že by mal ísť buď k jej bratrancom alebo do somálskej alebo moslimskej rodiny. Pokiaľ ide o režim styku s dieťaťom, v roku 2010 sa mohla matka s dieťaťom stretávať na 2 hodiny štyrikrát za rok. Tento režim sa v roku 2011 zmenil na 1 hodinu šesťkrát za rok.
V roku 2013 štátne orgány povolili pestúnskej rodine adopciu dieťaťa, čo viedlo k tomu, že sťažovateľka stratila akékoľvek práva stretávať sa so svojím synom. Jej rodičovské práva na účely adopcie zanikli. Sťažovateľka sa odvolala. Nežiadala návrat dieťaťa k matke, keďže syn dlhý čas strávil s pestúnmi, ku ktorým si vytvoril blízky vzťah, ale žiadala o možnosť stretávať sa so svojím synom, okrem iného aj preto, aby si zachoval svoje kultúrne a náboženské korene.
Vyšší súd väčšinou hlasov v máji 2015 zamietol odvolanie sťažovateľky a schválil adopciu. Rozhodnutie sa vo veľkej miere zakladalo na skutočnosti, že dieťa sa pripútalo k pestúnom a negatívne reagovalo na kontakty so sťažovateľkou. Navyše, jej syn bol zraniteľnou osobou a potreboval stabilné zázemie. Adopcia znamenala, že sťažovateľka v budúcnosti už nebude môcť žiadať návrat svojho syna a zanikne potenciálny konflikt medzi ňou a pestúnmi.
Vnútroštátny súd tiež preskúmal otázky etnicity, kultúry a náboženstva vyplývajú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).