Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené v decembri 2021 - Jallow proti Nórsku

rozsudok z 2. decembra 2021 k sťažnosti č. 36516/19 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte potreby vypočuť účastníka konania prostredníctvom služby Skype po tom, čomu neboli priznané víza pre vstup do krajiny

Sťažovateľ je štátny príslušník Gambie, ktorý sa narodil v roku 1972 a žije v Gambii. Sťažovateľ má s manželkou v Gambii syna T., ktorý sa narodil v roku 1999. Po rozvode manželstva o štyri roky neskôr sa jeho exmanželka znovu vydala a presťahovala za manželom do Nórska. T. žil so starou mamou v Gambii, až kým sa nepripojil k matke a jej novej rodine v Nórsku v roku 2007.
Keď exmanželka navštívila Gambiu na 3 týždne v roku 2010, splodila so sťažovateľom ďalšie dieťa. G. sa narodil v roku 2011 v Nórsku, kde žil s matkou a bratom. Sťažovateľ sa s G. stretol v roku 2015, keď bol na dvojtýždňovej dovolenke so svojou matkou v Gambii, a pravdepodobne ešte jedenkrát predtým.
Matka G., ktorá mala dieťa zverené do opatery, zomrela v júni 2017. Jeho teta z matkinej strany, ktorá žila v Anglicku, a jeho otec požiadali o zverenie dieťaťa do opatery. Sťažovateľ požiadal o schengenské víza, aby mohol cestovať do Nórska na súdne pojednávanie. Žiadosť o víza bola zamietnutá a rozhodnutie potvrdené v odvolacom konaní. Na rozdiel od sťažovateľa, teta G. sa zúčastnila pojednávania.
Mestský súd zamietol obe žiadosti o zverenie dieťaťa do starostlivosti. V oboch prípadoch existovalo podľa súdu nebezpečenstvo, že o G. by nebolo riadne postarané. Uviedol, že G. svojho otca, ktorý nikdy nebol v Nórsku, poznal len veľmi málo, no jeho otec chcel, aby sa G. presťahoval do Gambie. Medzičasom bol G. umiestnený do pestúnskej starostlivosti.
Sťažovateľ aj teta poda
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).