Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené v decembri 2021 - Standard Verlagsgesellschaft mbH proti Rakúsku (č. 3)

 

rozsudok zo 7. decembra 2021 k sťažnosti č. 39378/15 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte odhalenia osobných údajov o osobách komentujúcich online články

 

Sťažovateľom je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Viedni. Vydáva noviny
Der Standard
a prevádzkuje webový portál s článkami a diskusnými fórami na www.derStandard.at.
Pri registrácii používateľa webstránky, ktorá umožňuje komentovanie článkov, jednotlivci poskytujú svoje meno a e-mailové adresy a dobrovoľne môžu poskytnúť aj poštovú adresu. Webstránka poskytovala aj vysvetlenie, že táto informácia nebude zverejnená a že sťažovateľ ju zverejní, len akto bude vyžadovať zákon. Diskusné fóra boli čiastočne moderované. Pre komentovanie a moderovanie boli stanovené pravidlá. Podľa sťažovateľa preskúmal 6 000 komentárov denne, mnohé vymazal a poskytol používateľské údaje, keď bolo zrejmé, že došlo k porušeniu práv.
Sporné komentáre
V roku 2012 bol na webstránke zverejnený článok, ktorý sa okrem iného týkal K. S., ktorý bol v tom čase lídrom FPK (
Die Freiheitlichen in Kärnten
), regionálnej politickej strany. Na tento článok zareagovalo svojimi komentármi viac ako 1 600 používateľov.
Jeden z komentárov uvádzal:
"Skorumpovaní politici-riťolezi zabúdajú, ale my nie. Deň volieb je deň zúčtovania!!!!!!"
Iný komentár znel:
"Dalo sa očakávať, že FPOe/K - oponenti pôjdu nadoraz. Tobysa nestalo, keby tieto strany boli zakázané kvôli neustálemu oživovaniu nacizmu."
K. S. a FPK požiadali o údaje komentujúcich a o vymazanie komentárov. Sťažovateľ vymazal komentáre, ale odmietol poskytnúť údaje komentujúcich.
V roku 2013 bolo zverejnené interview s H. K., vtedajším poslancom národného zhromaždenia a generálnym sekretárom rakúskej Strany slobody (
Freiheitliche Partei Österreichs
- FPÖ). K interview bol zverejnený tento komentár:
"Keby sme slobodu názoru nechápali navždy zle a keby podkopávanie ústavy a destabilizácia našej formy vlády boli dôsledne trestané, alebo keby sa na krajne pravicovú scénu v Rakúsku niekedy uplatnil aspoň mafiánsky zákon, potom by [H. K.] bol jedným z najväčších zločincov druhej republiky.
Sťažovateľ opäť vymazal komentár, ale odmietol poskytnúť údaje používateľa.
Súdne konanie
K. S. a FPK a H. K iniciovali samostatné konania proti sťažovateľovi s cieľom získať osobné údaje používateľov, ktorí boli autormi komentárov, aby mohli proti nim iniciovať civilné a trestné konanie. V prípade K. S. a FPK najvyšší súd nakoniec prikázal žalovanému, aby tieto údaje poskytol. Dospel k záveru, že neexistovala žiadna súvislosť s novinárskou činnosťou, ani nedošlo k protiprávnemu zásahu do práva sťažovateľa na slobodu tlače. Žalobcovia preukázali naliehavý právny záujem na zverejnení údajov.
V prípade H. K. najvyšší súd takisto prikázal poskytnúť osobné údaje používateľov a svoje rozhodnutie odôvodnil rovnako.
Sťažovateľ namietal porušenie práva na slobodu prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru v dôsledku príkazu poskytnúť osobné údaje používateľov ich spravodajského portálu.
Rozhodnutie Súdu
Základné zásady týkajúce sa slobody prejavu a ochrany novinárskych zdrojov sú obsiahnuté v ustálenej judikatúre Súdu (pozri
Sanoma Uitgevers B.V. proti Holandsku
3)
, odsek 50 a 51; a
Goodwin proti Spojenému kráľovstvu
4)
, odsek 39).
Súd chápe koncept novinárskeho "zdroja" ako "akúkoľvek osobu, ktorá poskytuje informácie novinárovi". Pojem "informácia identifikujúca zdroj" chápe tak, že tento pojem zahŕňa "skutkové okolnosti vyžadujúce informáciu od zdroja novinára"a "nezverejnený obsah informácie poskytnutej zdrojom novinárovi" (pozri
Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. a ostatní proti Holandsku
5)
, odsek 86).
V prípade
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft a ostatní proti Švajčiarsku
6)
(odsek 71) Súd poskytol prehľad judikatúry týkajúcej sa situácií, ktoré predstavujú zásah do práva na slobodu prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru. Okrem iných faktorov, odsúdenie alebo príkaz zaplatiť náhradu škody v situácii, ktorá môže mať obmedzený vplyv na výkon slobody prejavu, sa považuje za zásah. V rozhodnutí
Nordisk Film & TV A/S proti Dánsku
7)
Súd rozhodol, že rozhodnutie dánskeho Najvyššieho súdu prinútiť sťažovateľa poskytnúť nezostrihané zábery, ktoré nemožno považovať za zdroj novinárskych informácií, napriek tomu je zásahom v zmysle článku 10 ods. 1 Dohovoru. Konštatoval však, že miera ochrany podľa článku 10, ktorá sa má uplatniť v tejto situácii, nemôže dosahovať rovnakú úroveň ako sa priznáva novinárom, ak ide o ich práva na zachovanie dôvernosti ich zdrojov.
Súd v minulosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).