Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 - M. N. a ostatní proti Belgicku

M. N. a ostatní proti Belgicku
rozsudok Veľkej komory Súdu z 5. mája 2020 k sťažnosti č. 3599/18 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania), článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy) a článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte odmietnutia krátkodobých víz pre sýrsky manželský pár s dvoma deťmi
Sťažovatelia sú manželský pár s dvoma deťmi. Všetci sú sýrski štátni príslušníci.Žijú v meste Aleppo v Sýrii.
Dňa 22. augusta 2016 šli na belgické veľvyslanectvo v Bejrúte, aby podali žiadosť o krátkodobé vízum s cieľom požiadať o azyl v Belgicku. Svoju žiadosť odôvodnili humanitárnymi dôvodmi v súlade s článkom 25 Komunitárneho kódexu o vízach.
Dňa 13. septembra 2016 im cudzinecké oddelenie odmietlo vydať víza. Sťažovatelia podali odvolanie na cudzineckú odvolaciu radu (ďalej len "CCE") v zrýchlenom konaní. Dňa 7. októbra 2016 CCE pozastavila výkon rozhodnutia cudzineckého oddelenia a nariadila opätovné rozhodnutie vo veci.
Dňa 10. a 17. októbra 2016 cudzinecké oddelenie vydalo nové rozhodnutia, ktorými zamietlo udelenie víz. CCE opäť pozastavila ich vykonateľnosť. Dňa 20. októbra 2016 CCE nariadila štátu, aby do 48 hodín vydal sťažovateľom priepustky alebo víza s platnosťou na tri mesiace s cieľom chrániť ich záujmy. Sťažovatelia potom požiadali o súdne preskúmanie rozhodnutí cudzineckého oddelenia z 10. a 17. októbra 2016, to však CCE odmietla z dôvodu, že rozhodnutia z 13. septembra o zamietnutí víz nadobudli právoplatnosť.
Keďže belgické štátne orgány odmietli vykonať rozsudok cudzineckej odvolacej rady zo 7. októbra 2016, sťažovatelia iniciovali konanie pred Súdom prvej inštancie v Bruseli, ktorý nariadil vykonanie rozsudku pod hrozbou sankcie. Dňa 7. decembra 2016 Odvolací súd v Bruseli vydal rozsudok, ktorým potvrdil príkaz na vykonanie rozsudku CCE z 20. októbra 2016, opäť pod hrozbou sankcie. Vzhľadom na výsledok žiadostí o súdne preskúmanie však Odvolací súd v Bruseli 30. júna 2017 rozhodol, že rozsudok zo 7. decembra 2016 už nie je relevantný a nie je potrebné uložiť sankcie.
Sťažovatelia vo svoje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).