Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Katarína Siveková

Kancelária zástupcu SRpred Európskym súdom pre ľudské práva

Počet článkov autora: 3


Barbora ŠRÁMKOVÁ proti Slovenskej republike

rozhodnutie zo 14. decembra 2023 k sťažnosti č. 7613/22 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)

FÚROVÁ a NEVEDELOVÁ proti Slovenskej republike

rozsudok zo 14. decembra 2023 k sťažnosti č. 1780/22 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka občiansko-právneho súdneho konania)

JANOČKOVÁ proti Slovenskej republike

rozsudok z 9. februára 2023 k sťažnosti č. 40124/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)