Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Michal Tomin

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 1


Ničotnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Predkladaná odborná práca sa venuje problematike ničotnosti uznesení valných zhromaždení obchodných spoločností. Zámerom tejto odbornej práce je rozobratie uvádzaného problému, ponúknutie prípadných vhodných riešení pre právny poriadok Slovenskej ...