Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo trestná činnosť


Odhaľovanie páchateľa trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami

Tento príspevok sa zameriava na kvalitativno-kvantitativne skúmanie metód a technik, ktoré možno impiementovat pri odhaľovaní páchateľa trestnej činnosti, resp. záujmovej osoby alebo inej entity. V nadväznosti na výsledky výskumnej práce vnútroštá...

K najaktuálnejšej počítačovej a inej kriminalite súvisiacej s virtuálnymi menami

Autori nadväzujú na ich štyri skoršie príspevky na tému virtuálne meny, publikované v Justičnej revue v roku 2022 v číslach 2, 3, 4 a 10 a na ďalšiu publikačnú činnosť k tejto téme. Zaoberajú sa najnovšími trendmi a spôsobmi páchania počítačovej a...

K použitiu inštitútu agenta v kyberpriestore

Autor sa v predmetnom článku zaoberá inštitútom agenta v trestnom konaní a jeho použitím na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov trestnej činnosti v kyberpriestore. Rozoberá predmetný inštitút z pohľadu slovenskej právnej úpravy aj s ...