Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. marca do 15. apríla 2022 - FU QUAN, s.r.o. proti Českej republike

rozsudok zo 17. marca 2022 k sťažnosti č. 24827/14 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte zaistenia majetku počas daňového konania na obdobie piatich rokov

Sťažovateľom je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Prahe. Prípad sa týka zaistenia majetku v hodnote takmer 2,4 milióna eur patriaceho sťažovateľovi v priebehu vyšetrovania daňových únikov a súdneho konania. Zaistenie trvalo 5 rokov.
Vo svojej sťažnosti sťažovateľ namieta porušenie práva na ochranu majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1, práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).