Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dominik KRÁTKY proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 25. marca 2021 k sťažnostiam č. 17086/19 a 58230/19 pre porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru (neprimeraná dĺžka preskúmania väzby súdom)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 25. marca 2021 vo výbore v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Viktoriya Maradudina,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
vzhľadom na už uvedené sťažnosti podané 20. marca a 24. októbra 2019,
vzhľadom na stanoviská predložené žalovanou vládou,
po prerokovaní rozhoduje takto:
FAKTY a KONANIE
Obe sťažnosti boli podané sťažovateľom, pánom Dominikom Krátkym, slovenským občanom narodeným v roku 1991, ktorý je vo väznici v Banskej Bystrici.
Sťažovateľ bol zastúpený pánom P. Kuricom, advokátom vykonávajúcim svoju prax v Žiline a pánom R. Tomanom, advokátom vykonávajúcim svoju prax v Bratislave.
Sťažnosti sťažovateľa podľa článku 5 ods. 4 Dohovoru týkajúce sa neprimeranej dĺžky súdneho preskúmania väzby boli oznámené vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), zastúpenej spoluzástupkyňou vlády M. Bálintovou z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
A. Sťažnosť č. 17086/19
Sťažovateľ podal žiadosť o prepustenie z väzby prokurátorovi 19. marca 2018. Prokurátor žiadosti nevyhovel a 3. apríla 2018 postúpil vec na Špecializovaný trestný súd. Dňa 12. apríla 2018 Špecializovaný trestný súd žiadosť sťažovateľa zamietol a 23. apríla 2018 Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením zamietol sťažnosť sťažovateľa voči predmetnému rozhodnutiu. Uznesenie mu bolo doručené 7. mája 2018. Ústavnú sťažnosť podal sťažovateľ 22. júna 2018, ktorú Ústavný súd Slovenskej republiky uznese
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).