Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci november 2021 - Väcean proti Rumunsku

rozsudok zo 16. novembra 2021 k sťažnosti č. 47695/14 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte ochrany osobnosti profesora hudby, ktorý bol bez opory v skutkovom stave opísaný v médiách, akoby spáchal
trestný čin

Sťažovateľ je rumunský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1978 a žije v meste Arad v Rumunsku. V roku 2011 bol na webových stránkach štyroch denníkov zverejnený rozhovor (s videom) s M. D., predsedom odborového zväzu členov Filharmonického orchestra v Arade, a niekoľko tlačových správ a článkov. V interview aj v článkoch sa tvrdilo, že sťažovateľ, profesor hudby a budúci riaditeľ Filharmonického orchestra v Arade, spáchal v roku 2008 trestný čin krádeže. Tieto dokumenty kolovali na internete v čase, keď mal byť sťažovateľ vymenovaný za riaditeľa filharmonického orchestra po tom, ako vo výberovom konaní obsadil prvé miesto.
Vzhľadom na skutočnosť, že osoby so záznamom v trestnom registri sa nemohli uchádzať o túto funkciu, orgány mesta Arad pred vymenovaním sťažovateľa požiadali políciu o overenie, či bolo proti sťažovateľovi vedené trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Polícia oznámila, že na meno sťažovateľa nevedie ani neviedla žiaden vyšetrovací spis a že proti sťažovateľovi nebolo vedené žiadne trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Sťažovateľ bol teda vymenovaný do funkcie riaditeľa orchestra.
V roku 2012 sťažovateľ podal žalobu na ochranu osobnosti proti M. D. a príslušným médiám na Súd prvej inštancie v Arade za poškodenie svojho práva na dobré meno a dobrú povesť. Konkrétne tvrdil, že M. D. ho v rozhovore vo videu z roku 2008 vykreslil kategoricky a bezvýhradne ako páchateľa trestného činu.
V roku 2013 súd prvej inštancie rozhodol, žev kontexte prípadu M. D.sa nemohol dožadovať ochrany v zmysle článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) a že sťažovateľ nesporne utrpel nemajetkovú ujmu v dôsledku verejného informovania o jeho údajnom spáchaní trestného činu krádeže. Súd zaviazal M. D. na zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy sťažovateľovi vo výške 5 000 EUR. Dodal, že žalované
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).