Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. novembra do 10. decembra 2022 - K. K. a ostatní proti Dánsku

rozsudok zo 6. decembra 2022 k sťažnosti č. 25212/21 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte zachovania práv detí v procese náhradného rodičovstva vykonaného za úhradu

Sťažovatelia, K. K., C1 a C2 sú dánski štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1967 a 2013. Žijú v Kodani. K. K. je matkou ďalších dvoch sťažovateľov, ktorými sú dvojčatá.

V decembri 2013 náhradná matka na Ukrajine porodila C1 a C2 na základe dohody o náhradnom rodičovstve s predpokladanými rodičmi detí, K. K. a jej manželom, ktorý bol biologickým otcom detí. Rodné listy uvádzali K. K. a jej manžela ako rodičov.
Vo februári 2014 boli deti premiestnené do Dánska.
Hoci K. K. nebola podľa dánskeho práva uznaná ako matka, získala spoločnú starostlivosť o deti. Deti získali dánske štátne občianstvo prostredníctvom občianstva svojho otca.
K. K. tiež požiadala o adopciu detí. Žiadosť bola zamietnutá vo februári 2014 z dôvodu, že v Dánsku žila spolu s deťmi len štyri dni. Toto rozhodnutie potvrdila Národná odvolacia rada pre sociálne veci v roku 2016.
K. K. proti tomuto rozhodnutiu podala žalobu na súd. V novembri 2020 najvyšší súd pomerom 4:3 rozhodol v neprospech sťažovateľky. Poukázal pritom na platbu 32 265 EUR klinike na Ukrajine a na súhlas náhradnej matky s adopciou a rozhodol, že adopcia bola v rozpore s § 15 zákona o adopcii. Toto ustanovenie zakazuje adopciu v prípadoch, ak súhlas s adopciou dal niekto, komu bolo za to zapla
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).