Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. novembra do 10. decembra 2022 - Moraru proti Rumunsku

rozsudok z 8. novembra 2022 k sťažnosti č. 64480/19 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 2 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na vzdelanie) v kontexte nepripustenia k vstupným pohovorom na pozíciu vojenského lekára z dôvodu nedostatočnej výšky uchádzača

Sťažovateľka je rumunská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1999 a žije v dedine Geamana v Rumunsku. V roku 2018 sa prihlásila do výberového konania na štúdium vojenského lekárstva na jednej z dvoch štátnych univerzít. Jej prihláška však bola odmietnutá z dôvodu jej váhy a výšky, ktoré nespĺňali kritériá určené ministerstvom obrany, pretože boli pod stanovenou hranicou.
Sťažovateľka podala súdnu žalobu, ktorú vnútroštátne súdy právoplatne zamietli v roku 2019.
V zásade súdy prijali odôvodnenie ministerstva pre odmietnutie prihlášky, presnejšie, že relevantné vnútroštátne právo vyžaduje, aby vojenský personál, vrá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).