Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo proti Portugalsku

rozsudok z 13. decembra 2022 k sťažnosti č. 26968/16 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte prepustenia zástupcu zdravotnej spoločnosti na základe záznamov počítadla kilometrov v systéme GPS inštalovanom v aute spoločnosti

Sťažovateľ je portugalský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1967 a žije vo Vila Real v Portugalsku. Dňa 7. marca 1994 prijal zamestnanie ako zdravotný zástupca vo farmaceutickej spoločnosti. Z dôvodu cestovania, ktoré jeho práca zahŕňa, mu spoločnosť poskytla auto. Dovolila mu používať ho aj na súkromné účely a na cesty mimo pracovnej doby, hoci výdavky spojené s prejazdenými kilometrami počas súkromných jázd si mal hradiť sám.
Spoločnosť vytvorila systém pre spravovanie cestovných výdavkov zamestnancov na pracovné účely. Podľa tohto systému všetci zamestnanci mali zaznamenávať pomocou počítačovej aplikácie svoje denné, týždenné a mesačné aktivity, návštevy, neprítomnosť v práci a výdavky.
V septembri 2011 spoločnosť inštalovala do svojich služobných áut aj geolokačné zariadenie GPS.
Dňa 24. októbra 2011 sťažovateľ podal sťažnosť na Národnú komisiu pre ochranu osobných údajov (CNPD) týkajúcu sa zavedenia geolokalizačného systému v motorových vozidlách spoločnosti, ktoré používali zamestnanci, a osobných údajov takto získaných. Dňa 10. septembra 2013 CNPD rozhodla, že nedošlo k porušeniu pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov a zastavila konanie.
Dňa 16. januára 2014 sťažovateľ napadol rozhodnutie odvolaním, ktoré
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).