Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. marca do 15. apríla 2022 - A. L. proti Francúzsku

rozsudok zo 7. apríla 2022 k sťažnosti č. 13344/20 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte odmietnutia určenia biologického otcovstva z dôvodu najlepších záujmov dieťaťa

 

Sťažovateľ je francúzsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1987. V roku 2012 sťažovateľ a jeho partner, Ma., uverejnili inzerát na internete, v ktorom hľadali ženu s cieľom uzavrieť zmluvu o náhradnom rodičovstve. Pani B., manželka M., súhlasila s umelým oplodnením spermiami sťažovateľa za odplatu.
Dieťa, S., sa narodilo 8. marca 2013. Pani B. však zverila S. inému páru, manželom R., za odplatu 15 000 EUR. Sťažovateľovi povedala, že dieťa zomrelo.
Pani B. neinformovala manželov R. o existencii páru, ktorý tvoril sťažovateľ s partnerom Ma., ani o skutočnosti, že dieťa bolo počaté pomocou umelého oplodnenia na základe zmluvy, ktorú uzavrela so sťažovateľom a jeho partnerom.
Dieťa bolo pred narodením, 11. septembra 2012, uznané partnerom sťažovateľa, pánom Ma., a pani B. Okrem toho 17. septembra 2012 na inej matrike dieťa uznal za svoje aj pán R. z tretieho páru, spolu s pani B. Rodný list dieťaťa uvádzal, že dieťa sa narodilo "8. marca 2013 v ..., pánovi C. R., ktorý ho uznal za svoje 17. septembra 2012 na matrike v ..., a pani A. B."
Dňa 26. marca 2013 zdravotná sestra v nemocnici, kde pani B. porodila dieťa, oznámila prokurátorovi v obci Blois svoje podozrenie, že dieťa sa narodilo na základe zmluvy o náhradnom rodičovstve. Prokurátor začal predbežné vyšetrovanie vo veci navádzania na opustenie dieťaťa a zámeny, podvodu alebo zatajenia, ktoré porušujú občiansky status dieťaťa. V ten istý deň zdravotná sestra podala trestné oznámenie na pani B., v ktorom ju obvinila, že pani B. bola náhradnou matkou a že predala svoje dieťa sťažovateľovi a jeho partnerovi.
Pani B. bola obvinená z trestného činu podvodu a pokusu o podvod. Sťažovateľ a jeho partner a neskôr aj manželia R. boli obvinení z navádzania na opustenie dieťaťa.
Rozsudkom z 26. januára 2016 trestný súd v obci Blois odsúdil pani B. na jeden rok podmienečne za podvod, pokus o podvod a podvodné získanie sociálnych výhod. Súd uložil manželom R., sťažovateľovi a pánovi Ma. peň
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).