Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 3. februára do 15. marca 2022 - Anatolij Marinov proti Bulharsku

rozsudok z 15. februára 2022 k sťažnosti č. 26081/17 pre porušenie článku 3 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na slobodné voľby) v kontexte odňatia hlasovacieho práva osobám, ktorým bol ustanovený opatrovník

Sťažovateľ je bulharský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1975 a žije v Sofii. V roku 1999 mu bola diagnostikovaná psychiatrická porucha. Rozhodnutím súdu mu bol ustanovený opatrovník o rok neskôr. V tomto rozhodnutí súd rozhodol, že sťažovateľ sa nedokázal postarať sám o seba a príležitostne bol agresívny. Jeho diagnóza však nebola vážna. Preto mu bol ustanovený opatrovník len pre niektoré úkony. Jeho volebné právo bolo automaticky pozastavené z dôvodu ústavnej prekážky na výkon volebného práva každého jednotlivca, ktorému bol ustanovený opatrovník.
V novembri 2015 sťažovateľ prostredníctvom svojho advokáta a opatrovníka požiadal o obnovenie spôsobilosti na právne úkony. Súd uviedol, že žiadosť podal jeho opatrovník a vo februári 2016 preto súd zastavil konanie. Podľa súdu jedinou osobou, ktorá mohla iniciovať takéto konanie, bol sťažovateľ. Opatrovník mal preto uviesť adresu žalovaného, aby mohol byť v tejto veci predvolaný na súd.
Po neúspešnom odvo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).