Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 3. februára do 15. marca 2022 - Grzeda proti Poľsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 15. marca 2022 k sťažnosti č. 43572/18 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte predčasného ukončenia mandátu člena Súdnej rady

Vo voľbách v roku 2015 strana Právo a spravodlivosť prevzala kontrolu nad prezidentským úradom aj nad dolnou komorou parlamentu (Sejm). Parlament ešte pred voľbami zvolil 5 nových sudcov ústavného súdu, aby obsadil tri voľné miesta, ktoré sa uvoľnili počas volebného obdobia, a dve miesta, ktoré sa mali uvoľniť krátko po voľbách. Nový poľský prezident odmietol týchto sudcov vymenovať.
Nový parlament zrušil voľbu týchto piatich sudcov a namiesto nich zvolil nových päť sudcov. Títo novozvolení sudcovia boli okamžite vymenovaní prezidentom.
Ústavný súd vo veci rozhodol tak, že každý parlament môže voliť len sudcov na uvoľnené miesta, ktoré sa uvoľnili počas jeho funkčného obdobia. Predchádzajúci parlament teda mal voliť len troch sudcov a nový parlament mal voliť dvoch sudcov. Táto voľba sudcov na miesta, ktoré už boli platne obsadené, bola začiatkom toho, čosa neskôr rozsiahlo opisovalo ako kríza právneho štátu v Poľsku.
V roku 2017 vláda prijala tri zákony s cieľom reformovať všeobecné súdy, najvyšší súd a Súdnu radu (NCJ). Okrem iného, tieto zákony priniesli ďalšie právomoci generálnemu prokurátorovi (podľa zákona z roku 2016 tento post zastával
ex officio
minister spravodlivosti) voči vnútornej organizácii súdov a vo vzťahu k vymenovaniu a odvolaniu predsedov a podpredsedov súdov. Nová právna úprava tiež odňala právomoc voliť členov Súdnej rady sudcom a priznala ju parlamentu (Sejmu). Z funkcií odvolala tých členov Súdnej rady, ktorí boli zvolení podľa predchádzajúceho systému a významne zmenila disciplinárnu zodpovednosť sudcov. Nakoniec, na najvyššom súde vznikli dve nové komory - disciplinárna komora a komora pre mimoriadne preskúmanie a verejné veci, ktorej členov vymenoval prezident na odporúčanie novej Súdnej rady.
Súd už posudzoval otázky týkajúce sa reorganizácie súdov a právneho štátu v Poľsku v niekoľkých rozhodnutiach. Osobitnú pozornosť treba venovať týmto rozhodnutiam:
  • Xero Flor w Polsce sp. z o.o. proti Poľsku1), v ktorom Súd rozhodol, že došlo k porušeniu práva na „súd zriadený zákonom“ v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).