Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. januára do 2. februára 2021 - X a Y proti Rumunsku

X a Y proti Rumunsku
Sťažovatelia X a Ysú rumunskí štátni príslušníci, ktorísa narodili v rokoch 1976 a 1982 a žijú vo Veľkej Británii a v Bukurešti v Rumunsku. V čase podania sťažnosti v úradných záznamoch boli uvádzaní ako ženy.
Dňa 21. júla 2013 sťažovateľ X (sťažnosť č. 2145/16) podal žalobu na okresný súd proti miestnemu úradu prvého obvodu Bukurešti, v ktorej žiadal súd, aby povolil uznanie zmeny pohlavia zo ženského na mužské a administratívnu zmenu mena a osobného digitálneho identifikačného kódu a prikázal miestnemu úradu, aby vykonal nevyhnutné zmeny v registri obyvateľov a vydal rodný list s novým menom a vyznačeným mužským pohlavím. Sťažovateľ predložil tri lekárske potvrdenia na podporu svojej žiadosti, ktoré potvrdzovali, že trpí poruchou osobnosti týkajúcej sa pohlavnej identity.
Vnútroštátny súd namietol neprijateľnosť prvej žiadosti z vlastnej iniciatívy, ostatné žiadosti vyhodnotil ako predčasné. Sťažovateľ tvrdil, že účelom žaloby nebolo získať povolenie na liečbu spojenú so zmenou pohlavia bez operácie, ktorá podľa jeho názoru predstavuje vážny zásah do fyzickej integrity jednotlivca, ale skôr dosiahnuť povolenie na doplnenie záznamov o občianskom statuse. Dodal, že žiaden lekár v Rumunsku nebol pripravený vykonať operáciu na zmenu pohlavia bez povolenia súdu. Pokiaľ ide o predčasný charakter ostatných požiadaviek, sťažovateľ tvrdil, že požadovanie dôkazu o zmene pohlavia pred povolením vykonania zmien v úradných záznamoch je neodôvodneným zásahom do jeho sexuálnej autonómie a do práva na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).