Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Sociálne siete a sudcovia

Sociálne siete sa stávajú nielen neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života, ale aj platformou pre odbornú výmenu názorov.Sú voľne prístupné pre všetkých, čo však neznamená, že šírenie informácií na nich je pre všetkých rovnaké. Rovnako ako v reálnom svete sú nežiadúce informácie, ktoré by podkopávali autoritu súdnej moci, a to aj vtedy, keď sú šírené v sociálnej sieti uzatvorenej len pre právnikov. Limity disciplinárneho stíhania za šírenie informácií zo súdneho prostredia sudcami a medzi sudcov do určitej miery vymedzil ESĽP v komentovanom prípade Kozan.

Social networks are becoming an integral part of social life, but also a platform for professional exchange of views. They are freely accessible to everyone but that does not mean that the dissemination of information on them is the same for everyone. As in the real world, there is undesirable information that would undermine the authority of the judiciary, even if it is disseminated on a social network closed and accessible only to lawyers. The limits of the disciplinary prosecution for the dissemination of information from the judicial environment by judges and among judges were to some extent defined by the ECtHR in the commented Kozan case.

SVÁK, J.: Sociálne siete a sudcovia; Justičná revue, 74, 2022, č. 4, s. 517 – 523.

Kľúčové slová: sudca, disciplinárna zodpovednosť, Facebook, sloboda prejavu.

Key words: judge, disciplinary liability, Facebook, freedom of expression.


Internet je zvláštny časopriestor. Pohybujú sa v ňom beztrestne internetoví zločinci (tzv.
hackeri
), informační popletenci (tzv.
hoaxeri
), provokatívne démonickí diskutéri (tzv.
trollovia
) a iné mytologické bytosti, pričom celý tento pitoreskný svet monitoruje neviditeľné oko orwelovského Veľkého brata.
1)
Jeho pozornému zraku nič neujde. Osobitne ho zaujímajú sociálne siete a zvláštnu pozornosť venuje tým, ktoré sú uzatvorené. A úplne najpodozrivejšie z nich sú pre neho uzatvorené siete sudcov, prokurátorov, skrátka právnikov, ktorí sa
ex definitione
miešajú do politiky. Navyše, sudcom (nepodceňujeme však ani prokurátorov) moderný konštitucionalizmus "prihral" pomerne veľkú právomoc rozhodovať politické spory v rámci ústavného súdnictva. Dosť dôvodov na to, aby Veľký brat "monitoroval" komunikáciu prebiehajúcu na sociálnych sieťach uzatvorených pre societu právnikov. Bezstarostnosť účastníkov takéhoto diskusného fóra na uzatvorenej sociálnej sieti, prístupnej len pre právnikov, sa stalo osudným tureckému sudcovi na trestom súde v meste Van, Ýbrahimovi Kozanovi, ktorého zaujal jeden príspevok na internete a rozhodol sa ho bez komentára zdieľať s ostatnými členmi tejto sociálnej siete. Disciplinárna sankcia, ktorá ho za toto zdieľanie postihla, sa stala predmetom sťažnosti a o nej rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva v prípade
Kozan proti Turecku (z 1. marca 2022, č. 16695/19)
. Je to prvýkrát, čo ESĽP posudzoval kompatibilnosť disciplinárnej sankcie uloženej sudcovi za zdieľanie príspevku na uzatvorenej sociálnej sieti. Preto okrem samotného kontextu tohoto prípadu je dôležitý, už na úvod, krátky exkurz do vnímania slobody prejavu
a) sudcov,
b) na internete.
Ad a)
Právu na uplatňovanie slobody
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).