Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. júla do 15. septembra 2022 - P. C. proti Írsku

rozsudok z 1. septembra 2022 k sťažnosti č. 26922/19 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte zákonného vylúčenia odsúdených zo štátneho penzijného systému počas obdobia výkonu trestu

Sťažovateľ je írsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1940 a žije v Dubline. Vzhľadom na svoje príspevky do systému sociálneho poistenia hradené počas obdobia zamestnania mal nárok na starobný dôchodok vo veku 66 rokov.
Dňa 25. marca 2011 bol odsúdený v 60 prípadoch sexuálneho útoku a 14 prípadoch znásilnenia. Za tieto skutky mu bol uložený trest odňatia slobody na 15 rokov.
Podľa zákona o konsolidácii sociálneho zabezpečenia z roku 2005 osoby vo výkone trestu alebo väzby nemajú nárok na poberanie mnohých sociálnych dávok stanovených v tomto zákone, vrátane starobného dôchodku zo štátneho príspevkového systému.
Sťažovateľ inicioval konanie proti štátu, v ktorom najmä namietal, že zastavenie poberania jeho dôchodku ho ponechalo jeho vlastnému osudu, a žiadal 100 000 EUR ako náhradu za stratu príjmu, pričom citoval viacero ustanovení Dohovoru. V roku 2016 vyšší súd zamietol jeho žalobu. Uviedol, že dôchodok z príspevkového systému nie je majetkovým právom a, okrem iného, zdôrazňoval aj potrebu flexibility v systéme sociálneho zabezpečen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).