Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. septembra do 4. októbra 2022 - Pinkas a ostatní proti Bosne a Hercegovine

rozsudok zo 4. októbra 2022 k sťažnosti č. 8701/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 1 Protokolu č. 12 k Dohovoru (všeobecný zákaz diskriminácie) v kontexte priznania náhrad cestovného, stravného a náhrad za odlúčenie od rodiny pre súdnych úradníkov

 

Sťažovatelia, 51 štátnych príslušníkov Bosny a Hercegoviny, sa narodili v rokoch 1953 až 1985. Boli alebo stále sú zamestnancami Súdu pre Bosnu a Hercegovinu.
Prípad sa týka rozdielu v zaobchádzaní medzi sudcami a personálom Štátneho súdu ("State Court") pokiaľ ide o náhrady stravného, cestovného a náhrady za odlúčenie od rodiny a súdneho konania v tejto veci. Súdny personál dostával tieto náhrady až od januára 2013, zatiaľ čo sudcom boli náhrady vyplácané aj pred týmto dátumom. Situácia sa zmenila až na základe rozhodnutia ústavného súdu v roku 2013, v ktorom bolo rozhodnuté, že nevyplácanie týchto náhrad je v rozpore s ústavou.
Vo svojej sťažnosti namietajú porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru a zákazu diskriminácie v zmysle článku 14 Dohovoru, porušenie práva na ochranu majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru a všeobecného zákazu diskriminácie v zmysle článku 1 Protokolu č. 12 k Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Sťažovatelia namietali, že podľa zákona o platoch zamestnancov súdov a prokuratúry z roku 2006 v spojitosti s rozhodnutím ústavného súdu súdny personál na civilných súdoch a sudcovia týchto súdov mali nárok na rovnaké pracovné príplatky. Napriek tomu sťažovateľom boli tieto príplatky priznané až po januári 2013, zatiaľ čo sudcom boli tieto príplatky priznané aj za obdobie pred 1. januárom 2013. Keďže ani vláda ani vnútroštátne súdy neuviedli dôvody takéhoto rozdielneho zaobchádzania, sťažovatelia tvrdili, že išlo o diskrimináciu.
Vláda nesúhlasila, len odkázala, bez uvedenia dôkazov, na svoje vyjadrenie k namietanému porušeniu článku 6 ods. 1 Dohovoru.
Napriek rôznemu rozsahu význam pojmu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).