Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. septembra do 4. októbra 2022 - Besnik Cani proti Albánsku

rozsudok zo 4. októbra 2022 k sťažnosti č. 37474/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte konania proti prokurátorovi, výsledkom ktorého bolo uvoľnenie z funkcie

Sťažovateľ je albánsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1973 a žije v Tirane v Albánsku. Je bývalý prokurátor. V roku 2020 bol zbavený funkcie na základe výsledkov bezpečnostnej previerky.
Kvôli obavám z rozsiahlej korupcie sa v Albánsku v roku 2016 uskutočnila obsiahla reforma justičného systému, vrátane bezpečnostných previerok všetkých sudcov a prokurátorov. Sťažovateľ bol vymenovaný do funkcie prokurátora v roku 2003. V prvom stupni bol preverovaný v roku 2018 Nezávislou kvalifikačnou komisiou (ďalej "NKK"), ktorá jeho zotrvanie vo funkcii potvrdila. Avšak vo februári 2020 rozhodovala o jeho odvolaní Špeciálna odvolacia komora (ďalej "Odvolacia komora"), ktorá zmenila rozhodnutie NKK a s okamžitou platnosťou pozbavila sťažovateľa funkcie prokurátora.
Odvolacia komora zistila, že sťažovateľ poskytol nepravdivé údaje o majetku svojich príbuzných a že bol v konflikte záujmov pri uzavretí obchodnej dohody so spoločnosťou na predaj pohonných hmôt.
Sťažovateľ navrhol vylúčenie jedného z piatich sudcov, L. D., ktorý zasadal v senáte Odvolacej komory. Tvrdil, že L. D. bol vymenovaný do Odvolacej komory v rozpore so zákonnými požiadavkami zvoliteľnosti a napriek tomu, že bol v roku 1997 zbavený funkcie sudcu Okresného súdu v Tirane z dôvodu porušenia zákona a kvôli neschopnosti.
Odvolacia komora a n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).