Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 4. októbra do 3. novembra 2022 - Bouton proti Francúzsku

rozsudok z 13. októbra 2022 k sťažnosti č. 22636/19 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte podmienečného trestu odňatia slobody uloženého aktivistke za protest v kostole bez vrchnej časti odevu

Sťažovateľka je francúzska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1983 a žije v meste Bagnolet vo Francúzsku.
V čase udalostí bola členkou hnutia Femen. Ide o medzinárodnú organizáciu pre práva žien, založenú na Ukrajine v roku 2008, ktorá je známa svojimi provokatívnymi aktivitami.
Dňa 20. decembra 2013 sťažovateľka zorganizovala protest v kostole La Madeleine v Paríži mimo času slúženia omše tak, že stála pred hlavným oltárom s odhaleným poprsím a so sloganmi namaľovanými na tele predstierajúc vykonanie potratu použitím surovej hovädzej pečene ako rekvizity.
Jej vystúpenie bolo krátke a kostol opustila, keď ju o to požiadal zbormajster. Protestu sa vo veľkej miere venovali médiá. Na proteste bolo prítomných asi 10 novinárov.
V interview, ktoré sťažovateľka poskytla 23. decembra 2013 časopisu
Le Nouvel Observateur
, zverejnenom na internete vo forme listu adresovaného kňazovi farnosti, vysvetlila zmysel svojej aktivity. Držala "dva kusy hovädzej pečene v rukách, symbolizujúce potratené dieťa Ježiša", a na tele a chrbte mala namaľované "slogany '344. salopes'
1)
... odkazujúce na manifest 343 iniciovaný propotratovými feministkami v roku 1971 a 'Vianoce sú zrušené' [sic]."
Kňaz farnosti podal trestné oznámenie a požiadal o vstup do konania v postavení poškodenej strany. Dňa 7. januára 2013 sťažovateľka počas pobytu v cele policajného zaistenia vysvetlila, že bola určená hnutím Femen, aby zorganizovala protest vo Francúzsku v rovnakom čase, ako boli organizované protesty ostatných aktivistiek hnutia Femen v rôznych krajinách. Kostol La Madeleine bol vybraný vo Francúzsku z dôvodu "jeho medzinárodnej symboliky".
Vyšetrovatelia predložili ako dôkaz publikáciu z webovej stránky Femen-France obsahujúcu fotografie s vysvetlivkami: "Vianočné sviatky sú zrušené od Vatikánu po Paríž; na oltári kostola La Madeleine svätá matka Eloise potratila Ježiša".
Po pojednávaní 15. októbra 2014 parížsky trestný súd predbežne zamietol možnosť predložiť kasačnému súdu otázku ústavnosti, ktorú namietala sťažovateľka. Dospel k záveru, že jej tvrdenie, že skutkovej podstate trestného činu sexuálneho odhaľovania podľa článku 222-32 Trestného zákona chýba upresnenie z hľadiska zásady, že len zákon môže definovať trestný čin a ustanoviť zaň trest, ako to konštatoval kasačný súd už vo svojom rozsudku z 9. apríla 2014.
V rozsudku zo 17. decembra 2014 trestný súd zamietol námietky sťažovateľky týkajúce sa nedostatočne definovaného trestného činu sexuálneho odhaľovania a porušenia článku 10 Dohovoru. Zamietol najmä argument sťažovateľky, že jej konanie bolo výlučne politické a patrí do rámca jej slobody prejavu.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).