Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - E. G. proti Moldavsku

rozsudok z 13. apríla 2021 k sťažnosti č. 37882/13 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte nevykonania uloženého trestu páchateľa sexuálneho deliktu z dôvodu amnestie

Sťažovateľka je rumunská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1977 a žije v Chisinau v Rumunsku. Má dvojaké štátne občianstvo, a to Rumunska aj Moldavska.
V noci z 9. na 10. februára 2008 sťažovateľku sexuálne napadli tri osoby, ktoré na základe jej trestného oznámenia prokurátor obvinil. V júni 2009 súd uznal obvinených vinnými zo sexuálneho napadnutia spáchaného v spolupáchateľstve a všetkým im uložil tresty odňatia slobody. Sťažovateľka podala odvolanie.
V decembri 2009 odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu nižšieho stupňa. Dvoch obvinených ako členov zločineckej skupiny uznal vinnými zo spáchania trestného činu znásilnenia a uložil im tresty odňatia slobody v trvaní 6 rokov a 5,5 roka. Tretiemu obvinenému trest odňatia slobody na 5 rokov za sexuálny útok. Prví dvaja obvinení nastúpili do výkonu trestu ešte v ten istý deň. Tretí obvinený nebol na súdnom pojednávaní prítomný, preto bol na neho vydaný zatykač.
V apríli 2011 tretí páchateľ prostredníctvom svojho advokáta požiadal o zrušenie trestu na základe zákona o amnestii z roku 2008. Súd páchateľovi vyhovel v máji 2012, potom bolo toto rozhodnutie zrušené v novembri 2013.
Sťažovateľka sa snažila zistiť, či tretí útočník vykonáva trest. Bola informovaná, že zatýkací rozkaz nebol vydaný a neboli prijaté žiadne opatrenia na zistenie miesta jeho pobytu, pretože ani prokurátor ani odvolací súd nenariadili zistenie jeho pobytu.
Vo februári 2014 polícia vyhlásila po treťom páchateľovi pátranie v členských štátoch Spoločenstva nezávisl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).