Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. septembra do 4. októbra 2022 - Mortier proti Belgicku

rozsudok zo 4. októbra 2022 k sťažnosti č. 78017/17 pre porušenie článku 2 Dohovoru (právo na život) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte eutanázie ženy bez predchádzajúceho informovania jej detí

Matka sťažovateľa trpela chronickou depresiou približne 40 rokov. V septembri 2011 konzultovala svoj stav s profesorom D.a informovala ho o svojom úmysle podstúpiť eutanáziu. Na záver rozhovoru lekár skonštatoval, že bola vážne traumatizovaná, trpela vážnou poruchou osobnosti a poruchami nálad a že sama neverila v zotavenie ani v liečbu. Súhlasil, že sa stane jej ošetrujúcim lekárom v zmysle zákona o eutanázii.
V rokoch 2011 a 2012 matka sťažovateľa naďalej konzultovala otázku eutanázie s profesorom D. a ostatnými lekármi. Lekári zúčastnení v tomto procese viackrát navrhovali, aby sa skontaktovala so svojimi deťmi a informovala ich o svojej žiadosti, ona to však odmietala.
V januári 2012 však deťom poslala e-mail, v ktorom ich informovala o svojom želaní zomrieť pomocou eutanázie. Dcéra odpovedala, že rešpektuje želanie svojej mamy. Syn, podľa obsahu spisu, jej neodpovedal. Následne sa matka sťažovateľa ďalej stretávala s lekármi a opakovala svoje želanie neinformovať svoje deti, čo vysvetľovala tým, že sa chce vyhnúť problémom vo svojom živote a že sa obáva predĺženia procesu eutanázie. Dňa 3. apríla 2012 však deťom napísala dlhý list za prítomnosti dôveryhodnej osoby.
Akt eutanázie vykonal profesor D. dňa 19. apríla 2012 vo verejnej nemocnici a matka sťažovateľa zomrela za prítomnosti niekoľkých priateľov. Nasledujúci deň nemocnica oznámila sťažovateľovi, že jeho matka zomrela formou eutanázie.
Sťažovateľ zaslal list profesorovi D., v ktorom vyhlásil, že nemal príležitosť sa s matkou rozlúčiť a že bol z toho nesmierne smutný. Oznámil, že určil lekára, ktorý má preskúmať zdravotné záznamy jeho matky. Tento lekár neskôr uviedol, že vyhlásenie o eutanázii nebolo v spise.
V júni 2013 Rada pre preskúmanie a posúdenie eutanázie (ďalej len "Rada"), v ktorej bol profesor D. spolupredsedom, automaticky preskúmala rozhodnutie o eutanázii a rozhodla, že eutanázia matky sťažovateľa bola vykonaná v súlade s podmienkami a konaním stanovenými v zákone o eutanázii.
V októbri 2013 sťažovateľ požiadal Radu o kópiu záznamu z eutanázie, čo Rada v marci 2014 odmietla poskytnúť z dôvodu, že to nedovoľuje zákon. Vo februári 2014 sťažovateľ podal sťažnosť proti profesorovi D. na lekársku komoru. O výsledku sťažnosti nebol informovaný z dôvodu dôvernosti konania. V apríli 2014 sťažovateľ podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci eutanázie jeho matky.
Konanie bolo prvýkrát zastavené v roku 2017 kvôli nedostatku dôkazov. Potom, v máji 2019, súdne orgány obnovili trestné konanie vo veci tejto eutanázie. Ustanovený znalec uviedol, že ani vyhlásenie o eutanázii predložené Rade, ani posúdenie Rady sa v spise nenachádza. Vyšetrovanie bolo nakoniec zastavené v decembri 2020 po tom, čo prokuratúra zistila, že eutanázia matky sťažovateľa bola v súlade s podmienkami stanovenými zákonom a bola vykonaná v súlade s požiadavkami zákona.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na život v zmysle článku 2 Dohovoru. Tvrdí, že žalovaný štát nesplnil svoje záväzky chrániť život jeho matky, pretože podľa jeho názoru nebola dodržaná zákonnosť eutanázie.
Ďalej namietal porušenie práva na efektívny prostriedok nápravy v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).