Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. januára do 2. februára 2021 - Albuquerque Fernandes proti Portugalsku

Albuquerque Fernandes proti Portugalsku
Sťažovateľka je portugalská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1963 a žije v meste Coimbra v Portugalsku. V relevantnom čase bola sudkyňa.
Vo februári 2011 Súdna rada začala disciplinárne konanie proti sťažovateľke. Bola obvinená z toho, že pri svojom odchode v septembri 2010 na súd Leiria vzala spisy zo súdu Alcobaqa, ktoré mala pridelené, a nevrátila ich.
V apríli 2011 súdny vyšetrovateľ vyzval sťažovateľku, aby spisy vrátila. Keď neodpovedala, súdny vyšetrovateľ informoval Súdnu radu, ktorá rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie na 30 dní.
V júli 2011 súdny vyšetrovateľ vzniesol obžalobu, v ktorej obvinil sťažovateľku z porušenia jej povinnosti konať a vykonať príkaz Súdnej rady, z marenia výkonu spravodlivosti a nezvratného poškodenia prestíže súdnictva a imidžu súdu v Alcobaqa. Okrem iného bola sťažovateľka obvinená z prieťahov pri rozhodovaní, vrátane urgentných prípadov, nedodržania pravidiel v 210 spisoch a z toho, že so sebou zobrala 19 spisov, keď odchádzala zo súdu v Alcobaqa, bez toho, aby žiadala o dovolenie Súdnu radu a bez informovania predsedu alebo registratúry tohto súdu. Spisy vrátila až po tom, čo jej Súdna rada pozastavila výkon funkcie a bez toho, aby rozhodla v týchto veciach.
V septembri 2011 sťažovateľka predniesla svoju obhajobu a poprela všetky obvinenia. Tvrdila, že informovala registratúru súdu, že si pri odchode berie so sebou niektoré spisy. Dodala, že mala zdravotné problémy a úzkostné stavy.
V decembri 2011 Súdna rada vyhovela návrhu súdneho vyšetrovateľa a uložila sťažovateľke ako trest povinný odchod do dôchodku.
V januári 2012 sťažovateľka podala odvolanie na najvyšší súd.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).