Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. novembra do 10. decembra 2022 - Dahan proti Francúzsku

rozsudok z 3. novembra 2022 k sťažnosti č. 32314/14 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie, právo na nestranný súd) v kontexte povinného odchodu do dôchodku veľvyslanca ako disciplinárnej sankcie preskúmanej Štátnou radou (Conseil d´État)

Sťažovateľ je francúzsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1949 a žije v Paríži. V roku 2009 bol vymenovaný za stáleho predstaviteľa Francúzska pri Rade Európy na pozícii veľvyslanca.
V júli 2010 bol sťažovateľ podrobený komplexnému tzv. 360-stupňovému hodnoteniu jeho činnosti (vrátane hodnotenia od jeho podriadených). Jeho pracovné hodnotenia boli kladné, ale určitá miera nespokojnosti bola s "nedostatkami vo vedení misie a najmä jeho nevhodným správaním voči opačnému pohlaviu".
V auguste 2010 po sťažnosti istej zamestnankyne adresovanej ministerstvu zahraničných vecí, si sťažovateľa predvolal M. R., generálny riaditeľ pre správu a modernizáciu tohto ministerstva, a informoval ho o sťažnostiach na jeho správanie voči ženám.
V septembri 2010 inšpekcia ministerstva vykonala vizitáciu priamo na mieste, v Štrasburgu. O niekoľko dní neskôr M. R. požiadal sťažovateľa, aby nepokračoval ďalej v plnení svojich úloh v Štrasburgu, a informoval ho, že bol "preložený na miesto v ústredí".
Správa inšpekcie zo 17. septembra 2010 sa zaoberala správaním sťažovateľa vo vzťahu k zamestnankyniam Stáleho zastúpenia Francúzska, najmä jeho správaním voči jednej konkrétnej zamestnankyni, ktoré bolo osobitne neoblomné a malo negatívny vplyv na jej fyzické a duševné zdravie. Správa odporúčala, aby bol sťažovateľ odvolaný zo svojej funkcie. Dekrétom z 30. septembra 2010 potom prezident vymenoval nového stáleho zástupcu Francúzska pri Rade Európy.
Sťažovateľ následne požiadal Štátnu radu (
Conseil d'État
) o súdne preskúmanie hodnotenia jeho činnosti a odvolaní z funkcie. V novembri 2010 ho generálny riaditeľ M. R. informoval, že sa proti nemu začalo disciplinárne konanie. Sťažovateľ bol p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).