Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Vzťah zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Autor: Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2 Obdo 2/2010 Prameň: ASPI

Obsah judikátu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Autor judikátu