Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Zjednotenie rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu ohľadne náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Najvyšší súd SR - kolégium Spzn: Snj 36/2019 Prameň: Zb.NS Zväzok: 6 Ročník: 2019 Strana: 4 Číslo: 56/2019

Autor judikátu